Kat

Vi bruger de nyeste og mest sikre protokoller for alle indgreb

Da pris og kvalitet hænger sammen, har vi valgt beskrive de forskellig indgreb. Både så du kan få en idé om hvad og hvor meget der er inkluderet hos os. Vi bruger de nyeste og mest sikre protokoller for alle indgreb.

Hvis du ønsker en pris på noget som ikke er på listen så kontakt os endelig for et overslag.

Vi er absolut ikke de billigste, men vi vil være de bedste og have det bedste og nyeste udstyr. Videre ønsker vi at uddanne os, så vi kan tilbyde de allernyeste metoder og indgreb. Dette kræver meget store investeringer samt tid der skal tages ud af praksisarbejdet til uddannelse.

Vi ønsker at have råd til gode forhold for vores patienter med nok personale til at der er nogen til at snakke med indlagte dyr, passe på dem og se efter dem mens de er bedøvet.

Vores ansatte skal have relevante kurser og gode arbejdsforhold for at modvirke det store frafald vi generelt oplever i branchen af dyrlæger og sygeplejersker som slides ned psykisk og fysisk, hvilket er synd da vi har hårdt brug for at særligt de erfarne dyrlæger bliver i branchen og ikke stopper efter 3-4 år i praksis pga. urimmelige arbejdsforhold.

Mange er ikke klar over at veterinærbranchen ude i klinisk praksis er presset i forhold til dårlige forhold for ansatte og derfor arbejder vi for bedre forhold. Vi støtter op om moderne drift med ordentlige arbejdsforhold og dette vil vi ikke gå på kompromis med.

Både kunder og ansatte skal have det godt og vi skal være gode ved hinanden. Via godt samarbejde opnår vi de mest utrolige resultater!

Prisliste for katte

Alle priser er inkl. moms.
Almindelige vacciner til kat varierer afhængig af vaccineønske

Konsultation

Pris
600 kr.

Beskrivelse
Katten undersøges grundigt i forhold til den problemstilling som henvendelsen drejer sig om. Skal der foretages yderligere undersøgelser (blodprøver, røntgen, osv) er disse ikke inkluderet i konsultationshonoraret.

Konsultationen foregår i kattekonsultation, hvor der er taget ekstra hensyn for at katten skal føle sig i trygge rammer med bl.a. feromoner, kattegræs og kradsetræ.

Vaccination

Pris
600 kr. (+ vaccine-pris)

Beskrivelse
Der vil blive foretaget en sundhedsundersøgelse af din kat i kattekonsultation, hvor der er taget ekstra hensyn for at katten skal føle sig i trygge rammer med bl.a. feromoner, kattegræs og kradsetræ.

Her gennemgås katten fra den ene ende til den anden. Undersøgelsen omfatter tænder/mundhule, øjne, øre, pels, hud, kønsorganer, led, lymfeknuder og auskultation af hjerte og lunger.

Vaccinationsstatus vurderes og der udvælges passende vaccine til netop din kat. Der attesteres i sundhedsbog/pas.

Supplerende vaccination udover første
290 kr. (+ vaccine-pris)

Ved særlige behov f.eks. udlandsrejse gives supplerende vaccination (f.eks. rabies).
Der attesteres i sundhedsbog/pas.

Blodtryksmåling i forbindelse med helbredsundersøgelse
250 kr.

Der måles blodtryk på vågen og rolig kat, og der måles flere gange, for at få et fyldestgørende resultat. Imens står du og snakker med din kat.

Vaccination 2. patient

Pris
400 kr. (+ vaccine-pris)

Beskrivelse
Katten vil blive undersøgt som ovenstående.
Har man mere end én kat som skal vaccineres vil de hver blive takseret til denne pris.

Killinge-vaccination

Pris
600 kr. (+ vaccine-pris)

Beskrivelse
Der bliver sat god tid af til at sikre at både killingen og dig får en god og tryg oplevelse ud af første besøg hos dyrlægen. Det foregår i kattekonsultation, hvor der er taget ekstra hensyn for at katten skal føle sig i trygge rammer med bl.a. feromoner, kattegræs og kradsetræ. Der vil være god tid til alle spørgsmål man kan have.

Killingen vil blive grundigt undersøgt som beskrevet ovenfor og der vil udvælge passende vaccine. Der udleveres og udfyldes sundhedsbog.

Revaccination killing

Pris
350 kr. (+ vaccine-pris)

Beskrivelse
Kommer man til revaccination med killingen inden for 6 uger efter vi har givet første vaccination vil man blive takseret til denne pris.

Chipmærkning

Pris
1050 kr.

Beskrivelse
Chipmærkning af katten med ISO-godkendt chip samt registreringsudgiften til Det Danske Katteregister samt Dansk Katteregister. Selve registreringsprocessen og behandlingen af data foretager vi uden beregning.

Chipmærkning ifb. m. vacc./anden behandling.

Pris
spørg for pris

Beskrivelse
Chipmærkning af katten med ISO-godkendt chip samt registreringsudgiften til Det Danske Katteregister samt Dansk katteregister. Selve registreringsprocessen og behandlingen af data foretager vi uden beregning.

Registreringsgebyr

Pris
145 kr.

Beskrivelse
Udlæg til gebyr til Det Danske Katteregister (europæisk).

Pas

Pris
560 kr.

Beskrivelse
Skal katten med til udlandet skal det have godkendt pas. Dette vil vi udfylde med alle nødvendige informationer.

Kastration af hankat

Pris
700 kr. inkl. medicin og kontrol

Pris for 2. og efterfølgende katte:

525 kr.

 

Tillæg i forbindelse med sterilisation

Chip +300 kr.

Vaccine +300 kr.

Øre tattovering + 300 kr.

Beskrivelse
Der foretages forundersøgelse inden bedøvelse. Bedøvelsen udføres efter de nyeste protokoller. Der vil være overvågning, både elektronisk og af uddannede fagpersonale, under hele proceduren. Der tilføres varme og ekstra ilt under operationen.

Vi anbefaler altid præ-anæstetisk blodprofil inden bedøvelse.

Ved afhentning vil du blive informeret om medicinering og hvad man skal være opmærksom på de næste dage.

Smertestillende før og under proceduren er med i narkoseprisen. Hjemsendelsesmedicin og evt. krave er også inkluderet i pris. Hvis der ønskes øretatovering eller chip tilbyder vi en fuld pakke, som også inkluderer registrering. – vores pakke lever op til de krav der stilles en katteejer ift. mærkning og registrering. Vi anbefaler ydermere at katten vaccineres efter anbefalingerne.

Se listen under.

Pris
900 kr.

Vi anbefaler altid præ-anæstetisk blodprofil inden bedøvelse.

Kastration af hankat - den fulde pakke

Pris
1.250 kr. inkl. Øretatovering, chipmærkning, registrering, vaccination samt medicin og kontrol

 

Tillæg i forbindelse med sterilisation

Vaccine +300 kr.

 

Pris for 2. og efterfølgende katte:

1000 kr.

Beskrivelse
Kastration er beskrevet som ovenfor.

Derudover:
– Chipmærkning
– Øretatovering Giver et meget flot resultat!
– Smertestillende før, under og efter.
– Krave ikke nødvendig, men tilbydes.
– Antibiotika anvendes IKKE
– 1. vaccine (Tricat Trio eller Purevax RCPcH)
– 2. vaccine (Tricat Trio eller Purevax RCPcH)
– Sundhedsbog
– Registrering ved dansk katteregister
– Registrering ved Hunde- og katteregisteret

(vi betaler udlægget (147 kr.) til registreret og registrerer det for dig)

Pris
900 kr.

Vi anbefaler altid præ-anæstetisk blodprofil inden bedøvelse.

Sterilisation af hunkat

Pris
1.300 kr. inkl. medicin og kontrol

 

Pris for 2. og efterfølgende katte:

1.100 kr.

 

Tillæg i forbindelse med sterilisation

Chip +300 kr.

Vaccine +300 kr.

Øre tattoo + 300 kr.

Beskrivelse
Der foretages forundersøgelse inden bedøvelse. Bedøvelsen udføres efter de nyeste protokoller. Der vil være overvågning, både elektronisk og af uddannede fagpersonale, under hele proceduren. Der tilføres varme og ekstra ilt under operationen.

Ved afhentning vil du blive informeret af dyrlæge om medicinering og hvad man skal være opmærksom på de næste dage.

Smertestillende før og under proceduren er med i narkoseprisen. Hjemsendelsesmedicin og evt. krave er også inkluderet i pris.

Vi anbefaler at man i forbindelse med sterilisation får katten vaccineret, samt chippet og registeret, for at leve op til de krav der stilles en katteejer ift. mærkning og vacciner.

Pris præ-blodprofil
900 kr.

Vi anbefaler altid præ-anæstetisk blodprofil inden bedøvelse.

Sterilisation af hunkat - den fulde pakke

Pris
1.900 kr. inkl. medicin og kontrol

 

Pris for 2. og efterfølgende katte:

1.545 kr.

 

Tillæg i forbindelse med sterilisation

Vaccine +300 kr.

Beskrivelse
Sterilisation som beskrevet for oven

Derudover:
– Chipmærkning
– Øretatovering m. pen. Giver et meget flot resultat!
– Smertestillende før, under og efter.
– Krave
– Antibiotika anvendes IKKE
– 1. vaccine (Tricat Trio eller Purevax RCPcH)
– 2. vaccine (Tricat Trio eller Purevax RCPcH)
– Sundhedsbog
– Registrering ved dansk katteregister
– Registrering ved Hunde- og katteregisteret

(vi betaler udlægget (147 kr.) til registreret og registrerer det for dig)

Pris præ-blodprofil
900 kr.

Vi anbefaler altid præ-anæstetisk blodprofil inden bedøvelse.

Øretatovering m. pen og narkose og lokalbedøvelse mv.

Pris
1.050 kr.

Beskrivelse
Øretatovering gives i narkose. Øretatoveringen gives som rigtig tatovering med pen, som giver et tydelig og let-læseligt resultat (ift. brug af tang). Inkl. registrering, som vi sørger for.

Mundhuleundersøgelse med tandrens, Basal

Pris
1.200 kr.

 

Tandrøntgen i forbindelse med tandrens

600 kr.

Beskrivelse
Der foretages forundersøgelse inden bedøvelse. Bedøvelsen udføres med injektionsnarkose. Der vil være overvågning af  fagpersonale, under hele proceduren. Der tilføres varme og ilt under tandrens.

Under tandrens vil mundhulens og alle tændernes sundhed blive grundigt evalueret. Herefter vil tænderne blive renset med ultralyd og poleret.

 

Vi anbefaler altid fuldmunds-røntgenundersøgelse.

Tandrøntgen MEGET vigtigt, da vi ellers kan overse mange former for sygdom.

Senere vil tandrøntgen blive brugt på tænder som man er mistænkelig på.

Er der sygdom i tænder vil  disse ofte skulle fjernes kirurgisk.

Tandrøntgen og ekstraktion af tænder er IKKE inkluderet i tandrensens pris.

Ved afhentning vil du blive informeret af dyrlæge om mundhulens sundhed og evt. gennemgang af medicin, røntgenbilleder og fremtidig forebyggende behandling i hjemmet.

Pris præ-blodprofil
900 kr.

Vi anbefaler altid præ-anæstetisk blodprofil inden bedøvelse.

Mundhuleundersøgelse med tandrens, polering og fuldt tandrøntgen i moderne behagelig narkose m. væske, monitorering og anæstesisygeplejerske

Pris
1.400 kr.

 

Tandrøntgen i forbindelse med tandrens

600 kr.

Beskrivelse
Der foretages forundersøgelse inden bedøvelse. Bedøvelsen udføres efter de nyeste protokoller. Der vil være overvågning, både elektronisk og af uddannede fagpersonale, under hele proceduren. Der tilføres varme og ilt under tandrens.

Under tandrens vil mundhulens og alle tændernes sundhed blive grundigt evalueret. Herefter vil tænderne blive renset med ultralyd og poleret.

Vi anbefaler altid fuldmunds-røntgenundersøgelse.

Tandrøntgen MEGET vigtigt, da vi ellers kan overse mange former for sygdom.

Senere vil tandrøntgen blive brugt på tænder som man er mistænkelig på.

Er der sygdom i tænder vil  disse ofte skulle fjernes kirurgisk.

Tandrøntgen og ekstraktion af tænder er IKKE inkluderet i tandrensens pris.

Ved afhentning vil du blive informeret af dyrlæge om mundhulens sundhed og evt. gennemgang af medicin, røntgenbilleder og fremtidig forebyggende behandling i hjemmet.

Pris præ-blodprofil
900 kr.

Vi anbefaler altid præ-anæstetisk blodprofil inden bedøvelse.

Rodbehandlinger

Pris
Hjørnetand: ca. 12.000 kr.
Kindtand: ca. 15.000 kr.
Fortand: ca. 9.000 kr.

Vital overkapning

Pris
7.000 kr.

Beskrivelse

Behandles indenfor 24 timer efter brud. Inkluderet er opfølgning, sedation og røntgen efter 2 mdr.

Blodprøve, biokemiske værdier, hæmatologiske værdier. Der er inkluderet en SAA-måling.

Pris
ca. 2.021 kr.

Beskrivelse
Klippes eller fugtes i område over blodkar i det ene forben, lokalbedøvende spray. Der udtages blodprøve og påsættes et fint plaster. Blodprøven analyseres og gennemgås sammen med dig. Vi anser prøverne som din ejendom, hvorfor vi som udgangspunkt printer prøverne ud som du får med til sundhedsbogen mv.

Løveklip

Pris
1.800 kr.

Beskrivelse
Et løveklip er en klipning af din langhårede kat, hvor der efterlades 2-3 mm. pels på kroppen og der efterlades mankens pels, pels på ben og hale. Resterende pels udredes med kam og børste. Ved hver klipning skal vi aftale hvad der skal gøres. Vi er ikke frisører, men vi arbejder med medicinsk klipning således vi befrier din kat for filtret pels mv. Vi foretager mange løveklip og tager gerne i mod din kat, så vi kan hjælpe med den genstridige pels.

Inden vi kan foretage klippet vil din kat blive sederet af en dyrlæge. Efterfølgende ophæver vi sederingen.

Vi anbefaler altid præ-anæstetisk blodprofil inden bedøvelse.

Transport af kat

Gør turen lidt nemmere og sjovere – se mere her