Kanin

Vi bruger de nyeste og mest sikre protokoller for alle indgreb

Da pris og kvalitet hænger sammen, har vi valgt beskrive de forskellig indgreb. Både så du kan få en idé om hvad og hvor meget der er inkluderet hos os. Vi bruger de nyeste og mest sikre protokoller for alle indgreb.

Hvis du ønsker en pris på noget som ikke er på listen så kontakt os endelig for et overslag.

Vi er absolut ikke de billigste, men vi vil være de bedste og have det bedste og nyeste udstyr. Videre ønsker vi at uddanne os, så vi kan tilbyde de allernyeste metoder og indgreb. Dette kræver meget store investeringer samt tid der skal tages ud af praksisarbejdet til uddannelse.

Vi ønsker at have råd til gode forhold for vores patienter med nok personale til at der er nogen til at snakke med indlagte dyr, passe på dem og se efter dem mens de er bedøvet.

Vores ansatte skal have relevante kurser og gode arbejdsforhold for at modvirke det store frafald vi generelt oplever i branchen af dyrlæger og sygeplejersker som slides ned psykisk og fysisk, hvilket er synd da vi har hårdt brug for at særligt de erfarne dyrlæger bliver i branchen og ikke stopper efter 3-4 år i praksis pga. urimmelige arbejdsforhold.

Mange er ikke klar over at veterinærbranchen ude i klinisk praksis er presset i forhold til dårlige forhold for ansatte og derfor arbejder vi for bedre forhold. Vi støtter op om moderne drift med ordentlige arbejdsforhold og dette vil vi ikke gå på kompromis med.

Både kunder og ansatte skal have det godt og vi skal være gode ved hinanden. Via godt samarbejde opnår vi de mest utrolige resultater!

Derfor er vi blandt andet ISO-certificeret, Catfriendly og modtager coaching fra nogle af de bedste undervisere. Og ikke mindst lytter vi på jer, vores kunder. I kan altid komme med kommentarer og feed-back, som vi lytter til og anvender for at blive bedre.

Prisliste for kaniner

Alle priser er inkl. moms.
Almindelige vacciner varierer mellem 100-160 kr. afhængig af vaccineønske

Konsultation < 15 min

Pris
600 kr.

Beskrivelse
Kaninen undersøges grundigt i forhold til den problemstilling som henvendelsen drejer sig om. Skal der foretages yderligere undersøgelser (blodprøver, røntgen, osv.) er disse ikke inkluderet i konsultationshonoraret.

Vaccination

Pris
600 kr. (+ vaccine-pris)

Beskrivelse
Der vil blive foretaget en sundhedsundersøgelse af din kanin. Her gennemgås kaninen fra den ene ende til den anden. Undersøgelsen omfatter tænder/mundhule, øjne, øre, pels, hud, kønsorganer, led, lymfeknuder og auskultation af hjerte og lunger.

Vaccinationsstatus vurderes og der udvælges passende vaccine til netop din kanin.

Supplerende vaccination udover første
260 kr. (+ vaccine-pris)

Vaccination 2. patient

Pris
400 kr. (+ vaccine-pris)

Beskrivelse
Kaninen vil blive undersøgt som ovenstående.
Har man mere end én kanin som skal vaccineres vil de hver blive takseret til denne pris.

Kastration af hankanin

Pris
1.700 kr.

Beskrivelse
Der foretages forundersøgelse inden bedøvelse. Bedøvelsen udføres efter de nyeste protokoller. Der vil være overvågning, både elektronisk og af uddannede fagpersonale, under hele proceduren. Der tilføres varme og væske gennem venekateter.

Til kanin bruges specielt narkoseapparatur som er ekstra skånsomme for disse.

Operationen foretages efter nyeste principper og der lukkes med skjulte suturer.

Der foretages kontrol af operationssår efter 10-14 dage (med i prisen).

Vi anbefaler altid præ-anæstetisk blodprofil inden bedøvelse. ABAXIS Hæmatolgi + biokemi.

Ved afhentning vil du blive informeret om medicinering og hvad man skal være opmærksom på de næste dage.

Sterilisation af hunkanin

Pris
2.800 kr.

Beskrivelse
Der foretages forundersøgelse inden bedøvelse. Bedøvelsen udføres efter de nyeste protokoller. Der vil være overvågning, både elektronisk og af uddannede fagpersonale, under hele proceduren. Der tilføres varme og væske gennem venekateter.

Til kanin bruges specielt narkoseapparatur som er ekstra skånsomme for disse.

Operationen foretages efter nyeste principper og der lukkes med skjulte suturer.

Der foretages kontrol af operationssår efter 10-14 dage (med i prisen).

Vi anbefaler altid præ-anæstetisk blodprofil inden bedøvelse. ABAXIS Hæmatolgi + biokemi.

Ved afhentning vil du blive informeret om medicinering og hvad man skal være opmærksom på de næste dage.

Tandbehandling

Pris
Efter aftale

Beskrivelse
Tandbehandling hos kanin foretages efter forundersøgelse og ofte under bedøvelse.

Vi har de nødvendige instrumenter og know-how til en korrekt tandbehandling af kanin.

Vi har også erfaring med tandbehandling og langsigtet tandregulering over tid på kanin, hvor vi ofte kan foretage de løbende justeringer uden bedøvelse.

Negleklip

Pris
265 kr.

Beskrivelse
Negleklip foretages som oftest på ikke bedøvet kanin.

Blodprøver

Pris
Blodprøve, glukose: ca. 550-900 kr.

Beskrivelse
Her foretages blodprøve ift. illeus og hypotoni.

Pris
Blodprøve, stor: 1.450 kr.

Beskrivelse
Her kigges alle parametre på kanin.

Pris
Præanæstetisk blodprøve: 900 kr.